Pevnostní výpočty

Comments are closed
  • Pevnostní výpočty – návrhové pevnostní výpočty tlakových a beztlakových nádob dle různých standardů

 

  • EN 13445
  • ASME VIII. DIV.1
  • GOST
  • AD2000 Merkblatt
  • ČNS 690010
  • analýzy MKP, WRC107
  • Pevnostní výpočty rámových konstrukcí a potrubí

 

  • Provádíme pevnostní výpočty ocelových rámových konstrukcí, potrubních systémů a navazujících prvků. Pevnostní výpočty provádíme i v seizmickém provedení případně při alternativním zadaném spektru vibrací. Součástí výpočtů jsou i nápravná opatření, která je potřeba realizovat, aby byl výpočtový systém staticky i dynamicky vyhovující.
  • Tepelně-hydraulické výpočty tlakových výměníků

 

 

Comments are closed.