Konstrukce2 Konstrukce3

Konstrukční a návrhová činnost

Spojením dlouholetých zkušeností s konstruováním v oblasti energetických zařízení a nového potenciálu se znalostmi návrhu, vývoje, nejmodernějších technologií a postupů dalo vzniknout nové samostatné divizi Konstruování zařízení a strojů. Jsme tu pro to, abychom nabídli řešení, které Vám pomůže k dosažení vašich vizí a cílů. Zaměřujeme se na komplexní návrh, vývoj nových produktů, modernizací a úpravou stávajících zařízení.

Cílem je našim klientům nabídnout profesionální služby z oblasti vývoje a navrhování nových produktů s ohledem na efektivitu, jednoduchost, funkčnost, ekonomičnost.

Design

Neméně důležitým článkem především ve spotřebním průmyslu je design, proto jsme vám schopni vytvořit designové studie. Cílem je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného produktu.

 Co Vám jsme dále rámci našich služeb nabídnout:

 • Vytvoření 2D technické dokumentace
 • Jsme schopni pro Vás zpracovat kompletní 2D výkresovou dokumentaci k hotovým zařízením. Na požádání dodáme výkresovou dokumentaci v elektronické podobě (např. .dxf, .dwg, pdf.,)

 • Vytvoření 3D dokumentace (vizualizace)
 • Na základě 2D dat nebo reálného modelu vytvoříme 3D modely, které mají velkou výhodu při dalších úpravách nebo vizualizacích.

 • Analytickou kontrolu strojních součástí, problémových konstrukčních uzlů strojních zařízení
 • V případě problémů vzniklých na daném zařízení, provádíme jeho podrobný rozbor, následnou kontrolu podpořenou výpočty.

 •  Statické, kinematické, dynamické a pevnostní výpočty
 • Provádíme návrhy strojních zařízení, výpočet pohonů, návrh a kontrola nosníků, ozubených soukolí, brzd, výpočet kluzných a valivých ložisek, řemenových a řetězových převodů, pružin a další.

 • Výroba prototypů
 • Naše společnost Vám zajistí výrobu malých a středních sérií dle dodané technické dokumentace, zejména výrobu prototypových dílů, zařízení, přípravků a speciálních zařízení pro různá strojírenská využití. Nabízíme kusovou výrobu nosných konstrukcí, bran, dopravníků, reklamních stojanů, atd., včetně montáže.

  Zprostředkujeme skenování složitých strojních součástí, výrobu dílů metodami rapid prototyping a další metody, které urychlují vývojový proces.